Situationsanpassat ledarskap

”Som chef ska man inte dra alla över en kam utan anpassa sitt ledarskap till den utvecklingsnivå medarbetaren befinner sig i”

Enligt teorin om situationsanpassat ledarskap befinner sig alla medarbetare på en arbetsplats inom ett spann av fyra utvecklingsnivåer, från oerfarna och osäkra till drivna och i princip självgående. Som chef ska man inte dra alla över en kam utan anpassa sitt ledarskap till den utvecklingsnivå medarbetaren befinner sig i. Det kan kräva en del planering och analyserande av dig som är chef, eftersom ryggmärgsreflexen hos en chef oftast är att försöka behandla hela arbetsgruppen likvärdigt och på samma sätt.

Flexibelt ledarskap
En chef som vill arbeta på ett situationsanpassat sätt måste först och främst vara flexibel. Du behöver inte vara orolig för att bli anklagad av särbehandling av medarbetarna eftersom hela teorin går ut på att alla medarbetare får så mycket hjälp, stöd och uppmuntran de behöver. Det handlar inte om att göra jobbet åt den som är oerfaren, utan om att visa vägen så att medarbetaren själv förstår hur jobbet ska göras. Och det handlar inte om att överge den duktiga utan om att du har så mycket tilltro till hennes kompetens att du låter henne styra mycket av arbetet själv.

Att definiera medarbetarnas utvecklingsnivå och anpassa sin ledarstil
Enligt teorin om situationsanpassat ledarskap så befinner sig alla medarbetare på en av fyra utvecklingsnivåer. Som chef blir det din uppgift att utifrån vad du ser på arbetsplatsen definiera på vilken utvecklingsnivå en medarbetare ligger. Nivåerna betecknas U1, U2, U3 och U4. Naturligtvis finns det också gråzoner mellan nivåerna, och då kan ledarstilen anpassas utifrån detta. 

U1 - Låg kompetens och högt engagemang
Den här medarbetaren är antagligen ny, kan inte mycket men är positiv och ivrig att lära sig. Som chef ska du vara mycket instruktiv, det vill säga tydligt visa hur jobbet ska skötas så att det förstås på rätt sätt. Samtidigt ska du vara lagom stödjande och uppmuntrande.

U2 – Låg till viss kompetens, lågt engagemang
Den här medarbetaren har kanske jobbat ett tag och kan en del men saknar drivkraft att lära sig mer. Kan vara besviken, passiv och frustrerad. Här gäller också att du är coachande, det vill säga mycket instruktiv men också att du är mycket stödjande och uppmuntrande. Du förklarar, visar varför och försöker ge arbetsuppgifterna mening för den anställde.

U3 – Måttlig till hög kompetens, varierande engagemang
Den här medarbetaren är skicklig och kompetent, men också osäker på sin egen kompetens, och engagemanget kommer och går. Här behövs lite stöd och lite instruktion, men framför allt ett uppmuntrande och bekräftande förhållningssätt. Ta gärna beslut tillsammans med medarbetare än över huvudet.

U4 – Hög kompetens och högt engagemang
Det är hit du ska nå med alla dina medarbetare. Här är medarbetaren närmast självgående, tror på sig själv och vågar fatta egna beslut. Som chef kan du vara delegerande, tillåtande och även bistå med resurser.

Kontakta oss

Adress: Paviljongvägen 10,

185 94 Vaxholm

 

Telefon: 070-586 16 78

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Search