Vad skapar ett bra team? 10 viktiga punkter

”Vad är det som gör att vissa grupper lyckas så bra, medan andra kör fast? Här går vi igenom några viktiga punkter att tänka på när du ska sätta ihop ett bra team”

Många grupper som ser fantastiskt bra ut på pappret presterar medelmåttigt utan att någon egentligen förstår varför. Samtidigt kan vissa grupper verkligen presentera lysande resultat utan till synes alltför stor ansträngning. Vad är det som gör att vissa grupper lyckas så bra, medan andra kör fast? Här går vi igenom några viktiga punkter att tänka på när du ska sätta ihop ett bra team.

Skapa en heterogen grupp
I en grupp där alla tänker likadant händer det inte särskilt mycket nytt. Visst kan det vara bekvämt för medarbetarna att hamna i ett gäng där alla är på väg åt samma håll och har samma lösningar på alla problem, med denna typ av grupp presterar ofta medelmåttigt.

Själva syftet med ett team är ju att det ska finnas en dynamik och flera olika synsätt, och att gruppen tillsammans kan nå lösningar som ingen av medlemmarna kunnat komma upp med på egen hand. Därför är det viktigt att du skapar en grupp bestående av olika kompetenser.

Låt medarbetarna landa i teamet
Innan medarbetarna ska kasta sig huvudstupa in i ett stort projekt, ge gruppen tid att lära känna varandra. Alla grupper går igenom tre stadier innan de kan börja lita på varandra fullt ut, från att trevande lära känna varandra till att sätta spelregler för kommunikationen, för att till sist känna tillit till varandra. Låt den här processen ta den tid det tar och ge gruppen enklare uppgifter i början.

Skapa trygghet
Som chef märker du om en grupp känner tillit till varandra, om varje medlem i teamet vågar säga sin mening och om alla åsikter behandlas med respekt utav resten av gruppen. Märker du att det finns medlemmar i teamet som har en personlig agenda och trycker ned andra för att nå personliga mål så får du lyfta bort denne ur teamet. Ett team där det finns en herre på täppan kommer aldrig att kunna prestera över medelnivå.

Uppmuntra till kommunikation
Som chef ska du inte vara teamets övervakare, utan du ska få medlemmarna att kommunicera rakt, tydligt och respektfullt med varandra. Om medarbetarna inte kan lösa konflikter på egen hand utan måste gå till dig som chef så kommer gruppens samarbete inte att fungera utan din hjälp, och då faller syftet med teamet.

Betona personligt ansvar och lagkänsla
Alla medlemmar i gruppen ska känna att de jobbar för och med gruppen. Visa att du förväntar dig att alla medlemmar ska ta personligt ansvar att göra det som krävs för att målen ska nås. Få dem att inse att deras uppdrag bara är möjligt att genomföra i samarbete med resten av gruppen. 

Sätt höga mål
Att sätta ribban högt är en bra ingång för att skapa ett bra team. Ge teamet en utmaning, en känsla av att de alla måste höja sig några snäpp om målen ska bli verklighet. De flesta har en ytterligare växel som bara kan sättas in när någon verkligen tror på dem och visar det. Se till att alla medarbetare lägger i den växeln redan från start. Detta skapar självförtroende och fokus hos gruppen.

Visa att du tror på teamet
Liknar punkten ovan. Visa att du som chef valt ut medlemmarna för att du tror både på deras individuella förmågor och summan av deras personligheter. Låt teamet veta att du är övertygad om att de kommer att klara uppdraget strålande om alla ger allt de har. Det betyder mer än många tror att visa tillit och övertygelse på det här sättet.

Lägg dig i lagom mycket
Som chef ska du vara intresserad och engagerad, men du ska inte gå in och detaljstyra i projekt. Gå inte på alla möten utan titta till arbetet då och då. Om du misstänker att något inte fungerar, ta inte den frågan i stunden utan avvakta och försöka skaffa dig mer information innan du vidtar åtgärder. Gruppen måste kunna vara helt självgående och du som chef måste kunna ta ett steg tillbaka.

Tydlig målbild för varje projekt
Alla projekt är olika, och varje projekt måste ha tydliga mål och riktlinjer. Mötesstrukturer, kommunikation och koordinering av arbetsuppgifter kan inte vara statiska utan anpassas till varje givet projekt. Även under ett projekts livscykel förändras saker och kan kräva att till exempel mötesformerna ser annorlunda ut. Ha därför ordentliga planeringsmöten med teamet inför varje nytt projekt och se till att de har de verktyg de behöver redan från start.

Gör ändringar i teamet om det behövs
Märker du att saker och ting inte fungerar, gå snabbt och bestämt in och gör ändringar i teamet. En medarbetare kan vara utmärkt i ett sammanhang men skära sig totalt i en grupp. Det är bättre för alla att den medarbetaren får en annan arbetsuppgift där arbetsuppgifterna och gruppdynamiken fungerar bättre. Visa också att du som chef inte tycker att medarbetaren misslyckats utan att det helt enkelt har med gruppens och företagets bästa att göra. 

Kontakta oss

Adress: Paviljongvägen 10,

185 94 Vaxholm

 

Telefon: 070-586 16 78

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Search